Největší člověk ze Sacramenta II

5. března 2006 v 18:24 | Belbo |  Lidé ze Sacramenta
8. Kryštof z Gendorfu (1497-1563) aneb Zakladatel ocelového města
Kryštof se narodil na hradě Greifenburgu v západních Korutanech nedaleko vesnice Gendorf, od které se odvozuje jeho rod. Jeho otec to zatím dotáhl někam do nižší rakouské šlechty a nechtěl své lopotně nabyté panství dělit. Neprvorozený Kryštof již v raném věku proto odchází z domova a ještě jako mladík se rychle zorientuje v hornictví a hutnictví. Cílevědomý Gendorf se brzy dostává do blízkosti krále Ludvíka Jagellonského a později Ferdinanda I. V roce 1530 je jmenován Nejvyšším horním hejtmanem Království českého.

Většina české šlechty považuje v té době za bezpečný a relativně výnosný způsob podnikání např. rybníkářství. Tento kontext není nedůležitý - mladý Gendorf se díky svým revolučním znalostem ocitá v Čechách ve strategickém postavení, podobně jako třeba Bill Gates (přesněji firma Apple) v počítačovém byznysu na začátku 80.let v USA.
Z moci úřadu horního hejtmana donucuje Kryštof roku 1537 Jana Tetoura, aby mu za 3750 kop českých grošů odprodal ves Sacramento s okolím. O tři roky později je tato ves jeho zásluhou povýšena na město: 'aby se hory povznesly a lidé se tam usazovali'. Gendorf nechává stavět zámek, školu a hlavně železárnu. Nejmodernější a největší železárnu v tehdejších Čechách (stála mezi odbočkami na Benecko a na Strážné, těm místům se dodnes říká 'Hamrich', podle 'Hammer', tj. kladiv). Nemilosrdně řádí v okolních lesích sekery, horečně se ve štolách kutá ruda a mocně duní v labském údolí kladiva. Gendorfův podnik vyrábí ročně až 13500 kos, ty se pak prodávají až ve Wroclavi a ve Frankfurtu (tam ovšem jako 'pařížské kosy').
Kryštof byl klasicky vzdělán, všem svým sedmi dcerám (syna žel neměl) dal antická jména. Pro jednu z nich nechal jižně od města postavit tvrz Fuchsberg (materiál z ní byl koncem 18.století použit pro základy domů na konci ulice Větrná). Jeho náboženská víra vykazovala na svou dobu jisté rysy modernity, historici se přou o třech možnostech: za A) že byl katolík, za B) že byl protestant a konečně za C) že mu to bylo jedno. Kryštof z Gendorfu, 'pán na Sacramentu, Žacléři a Trutnově, se rozžehnal s pozemským světem 6. srpna 1563', 'šlechetný, urozený a vzácný'. Jak podotýkají soudobí kronikáři: 'jen trutnovské zvony nezvonily..'. Nebylo by dnes Sacramento bez Gendorfa jen jednou z mnoha horských vesnic? Třeba jako Černý Důl? Korutanec přišel do Krkonoš, uviděl zapomenutou ves a vytvořil z ní ocelové město.
9. Karel Halíř (1859-1909) aneb Český Paganini
Narodil se v domě č.p.109, jeho otec byl prvním pokladníkem městské spořitelny (založené roku 1860). Karlův talent nepostrádal jistou velikost - již v osmi letech je nejmladším žákem pražské konzervatoře. Prager Tagblatt píše: 'Žák Karel Halíř vyniká mimořádným nadáním a virtózní technikou (..) stal se pýchou konzervatoře'. Jako patnáctiletý odjíždí do Berlína, aby se stal elévem Vysoké královské hudební školy a prvním sólistou Belsovy kapely.
Halíř popularizuje Dvořákovy slovanské tance a stává se nejlepším interpretem Čajkovského, se kterým ho pojí i přátelství. Koncertuje po celém křesťanském světě - od Montrealu až po Moskvu. A také v rodném Sacramentu: v říjnu 1891 hraje v hotelu Labuť, zpívá jeho manželka, operní pěvkyně. Jeho housle mají cenu 70 tisíc marek. Karel hraje před německou císařskou rodinou a dostává za to briliantovou jehlici. Chová se velmi vybraně, ke svým autogramům zpravidla připojuje některé notové motivy z Beethovena. Montrealský kurýr v jeho případě zahazuje veškerou rozvahu: 'Quelle expression, quelle pureté, quelle finesse, quelle douceur!'.
10. Josef Krbal (1861-1957) aneb Zuřivý knihkupec
Pochází z okolí Dobrošova na Náchodsku. Jako mladý tkadlec relaxoval četbou historický románů v okolních lesích. Jednou ho tam potkal takový důstojný pán a ptá se: 'Copak to čteš pěkného?'. Když se dovtípil (něco od Svátka), řekl: 'To je dobře, že čteš knihy z naší historie, všichni lidé by měli číst takové knihy. Podle minulosti by se lépe vyznali v přítomnosti'.
Lesní memento s Aloisem Jiráskem bylo pro mladého Josefa Krbala iniciační: když nahlédne, že spisovatelem asi nebude, rozhodne se dobré knihy alespoň šířit. Po první světové válce ho můžeme zahlédnou jako manipulanta na železniční trase Sacramento-Kunčice. Ve svém volném čase je motorem české menšinové kultury: angažuje se v Sokole, cvičí místní ochotníky a dělá mnoho jiných věcí. Roku 1927 například zakládá 'První české knihkupectví a papírnictví v Sacramentu'. Bylo ve čtvercovém domečku, tam, kde je dnes naproti Kufru skladiště olejů. Po druhé válce přesouvá Krbal své nakladatelství a knihkupectví z Lázní Bělohrad (kam byl v roce 1938 odsunut) na sacramentskou hlavní třídu - na roh ulice Krakonošské a dnešní Krbalovy. Po roce 1948 uvalují komunisté na jeho podnik národní správu a Krbal dožívá jako vedoucí prodejny n.p. Kniha - uprostřed světa, který zná, ale uvržen do bezmoci a pasivity. Jeho bilance je obdivuhodná - založil časopis 'Horské prameny' a za celý život vydal na 60 knih (nejznámější jsou spisy štěpanického učitele Josefa Šíra a 'Krkonošské koledy' Josefa Horáka).
11. Bedřich Steuer (1946) aneb Plavec na dlouhou vzdálenost
Bedřich Steuer maturoval na sacramentském gymnáziu v roce 1964, získal titul doktora pedagogiky (PaeDr) a ovládá šest evropských jazyků. Světskou slávu však nezískal díky své inteligenci, ale díky něčemu zcela jinému. Tou věcí byla neskonalá vůle. Bedřich Steuer je pětinásobným mistrem republiky v zimním otužileckém plavání z let 1977, 1978, 1979, 1980 a 1981. V českém vydání Guinessovy knihy rekordů za rok 2001 najdeme jeho jméno pod heslem 'nejvytrvalejší otužilec'. Během 11 let uplaval Bedřich Steuer 104 tisícimetrových tratí, často ve vodě s teplotou pod 4 stupně Celsia. Členem plaveckého oddílu TJ Sokol Hradec Králové stále je, byť pouze neaktivním.
Bedřich Steuer pracoval jako překladatel v Hradci králové, v Praze a také v atomové elektrárně Temelín. V současné době žije tento jedinečný člověk skromně v Sacramentu. O jeho senzitivitě vypovídá fakt, že si jako jeden z prvních s nemilým překvapením všiml toho, že z náměstíčka před hotelem Gendorf zmizelo z lavičky sousoší chlapce a dívky od česko-kanadské sochařsky Eley Vivot.
12. Pavel Wonka (1953-1988) aneb Celý život svobodný
Diktováno spoluvězni: 'Vážený pane doktore (Peku, pozn.J)! Několik dní jsem o sobě nevěděl. Vše se se mnou točí. (..) Nevím, jak dlouho vydržím. (..) Vazba uvalena v bezvědomí a bez výslechu. Porušen paragraph 2-1,5-6,-13. Převezměte aktivní obhajobu ve spolupráci s rodinou. Nevím, zda to přežiji. Věznice mě ani nemá čím krmit, co bych měl jíst. To jsem si uvědomil , když jsem včera nedostal snídani. (..) Sám již nemám sílu to utrpení snášet.'
Toto je útržek posledního dopisu Pavla Wonky z vězení. Za šest dní, 26.dubna 1988, umírá na plicní embolii a rozklad metabolismu. Zbývalo 569 dní do zhroucení starého režimu.
Wonkův příběh začal dávno předtím. V jeho rodokmenu můžeme nalézt německé a švédské předky. Byl vychován ke spravedlnosti a ke svobodě. Snad až moc. V 70.letech se třikrát pokouší dostat se na právnickou fakultu. Neúspěch - danný kádrovým posudkem - nemůže Pavla odradit, věnuje se samostudiu a ponořuje se hluboko do právnické literatury. Již zanedlouho se na něj obrací lidé o právní radu nebo s prosbou o pomoc (z té doby pochází jeho přezdívka ,právník chudých'). Nad dveřmi do své kuchyně má nápis ,Zde končí komunismus'.
Tehdy oblíbené zásady ,klid na práci' a ,Kdo nekrade, okrádá rodinu' Wonka bohužel nikdy nepochopil. Jistě by se nestal ze žalovaného obžalovaným, kdyby v sacramentské Miletě, kde pracoval, ,nedělal problémy'. Navzdory flagrantní důkazní nouzi (bez výsledku vyslechnuto 50 osob a provedeny 4 revize jeho práce) je Pavel v roce 1983 poprvé odsouzen na 14 měsíců za rozkrádání socialistického majetku. Po návratu z vězení vyhlašuje Pavel svou kandidaturu na poslance sněmovny lidu. Pro sebe a svého bratra, který měl kandidovat do sněmovny národů, sestavuje volební prohlášení a program nezávislého kandidáta. Komunisté si např. mohou přečíst, že jeho 'základním programem poslance je odstranit ze života právní nihilismus a prosadit skutečný význam a obsah práva do společnosti'. Za rozsvícení stínohry je Pavel odsouzen podruhé a to na 21 měsíců za pobuřování. Trest si odsedí v nechvalně známé věznici v Minkovicích. Domů se vrátí na kolečkovém křesle, fyzicky i psychicky zruinován (nenásilná metoda průvanu a betonové podlahy).
Nejhorší na tom je, že to chtěl tehdy Pavel Wonka už vzdát. V rámci jednání o povolení jeho emigrace do BRD je povolán na vojenskou zprávu do Trutnova. Cestou do Trutnova ovšem porušuje ochranný dohled (musel se každý den hlásit na policii v Sacramentu) a je proto zatčen. Tímto okamžikem začalo to, čemu se říká j-u-s-ti-č-n-í v-r-a-ž-d-a. Nikdy se již nedozvíme, jestli všichni účastníci procesu postupovali ve vyřčené nebo tiché a chápavé shodě. Ve shodě, že je třeba nadobro umlčet Pavla Wonku. Ten prosí o vyřízení pozdravů své matce s tím, že již nebude dlouho živ. 20.dubna je v křesle přivezen na hlavní líčení. Jen šeptá. Soudní lékař Pek naposledy potvrdí, že je Pavel Wonka schopný výkonu trestu a soudkyně Horváthová odklepne 5 měsíců nepodmíněně.
Pohřeb se koná 6.května 1988 v kostele sv.Vavřince v Sacramentu za účasti dvou tisíců lidí, biskupa Karla Otčenáška, disidentů a velvyslanců. Nad městem lítá vrtulník, přístupové cesty do Sacramenta jsou zablokovány, v kině se dopoledne (!) promítá atraktivní americký film a v tiskárně odmítnou vytisknout parte.
Polistopadové soudy zrušily všechny tři rozsudky nad Pavlem Wonkou jako vykonstruované. Vojenská prokuratura označila za viníka jeho smrti MuDr. Peka. Lékař byl v roce 1990 amnestován a lékařská komora se odmítla zabývat případy před rokem 1989. Zvláštní parlamentní komise došla k závěru, že jednání soudkyně Horváthové a prokurátorky Rychlíkové nemělo příčinou souvislost s Wonkovou smrtí. Horváthová byla ještě před převratem delegována do komise pro přípravu nové komunistické ústavy a v roce 1992 byla jmenována soudkyní doživotně (okresní soud v Trutnově). Wonkův osobní svazek, vedený na nepřátelskou osobu s krycím jménem 'Novák', byl zničen.
Pavlův bratr Jiří Wonka napsal v roce 1995 prokurátorce Rychlíkové, že je prase, vrah a zločinec. Ta to vyhodnotila jako útok na veřejného činitele. 11.května 1995 byl Jiří na Krkonošské ulici brutálně zatčen (šokovaní turisté: ,faschist polizei'). Dozorce ve vazební liberecké věznici se dal slyšet: ,Máme tady Wonku, to si zase užijem'. Prezident Havel dal Jiřímu milost a ukončil tak toto déjà vu.
Jakoby se nad tím vznášel kunderovský Žert. Jakoby se Dumas stal uprostřed svého románu Monte Christa malomyslným: Edmond Dantes umírá v zapomnění na pevnosti If. Jeho bratr Mondegu, bankéře Danglarse a prokurátora Villeforta zná. Ale čím více se chce dostat do Paříže, aby je spravedlivě potrestal, tím je od Paříže paradoxně dál. Jako Odysseus na své plavbě z Tróje do Ithaky.
V letech 2003, 2004 a 2005 byl Pavel Wonka jako jediný z navržených vyškrtnut poslanci ze seznamu kandidátů na medaili Za zásluhy (díky KSČM a také ODS, proti byla KDU-ČSL),. Emanuel Mandler píše do Lidových novin: ,Případ Pavel Wonka má mnoho společného s případem bratří Mašínů. Především osamocenost odporu a jeho zarputilost, která nebere ohled na cokoliv a kohokoliv. Wonkovy zbraně nebyly střelné, ale jen tužka a papír. Ve srovnání s Mašíny Pavel nikoho neohrožoval, nikoho nenutil, aby sám přijal jeho názory, ale sám od nich nikdy nehodlal upustit.'
Po Pavlu Wonkovi je pojmenován most v Pardubicích, ulice v České Skalici, ve Žďáru nad Sázavou a také ulice, kde sídlí v Hradci Králové krajský úřad (na budově úřadu má pamětní desku).
A možná se s jeho jménem pojí matná a trošičku obtěžující vzpomínka v myslích MuDr. Peka, JuDr. Horváthové a JuDr. Rychlíkové. Spíše už ale zapomněli. ,Čas (přece) pádí, čas letí, těžko ta léta vrátíš zpět.' Z pozice pánů nad lidskými životy se dobře naučili hrát komunistickou stínohru ,Komu zvoní hrana'. Ale co když se jich samotných - až oni také dokončí svou pozemskou pouť - někdo zeptá: komu zvoní hrana? Nezapomněli také na to?
Volební program nezávislého kandidáta Pavla Wonky do Sněmovny lidu FS ČSSR a jeho esej 'Právní kultura', za kterou dostal posmrtně ,The Chelcicki Prize', si můžete přečíst na www.sacramento.org.
13. Marie Kubátová (1921) aneb Zapisovatelka našich životů
Spisovatelka a lékárnice Marie Kubátová (roz. Kutinová) je dcerou původem valašské spisovatelky Amálie Kutinové - Tauberové (napsala např. knížku pro děti Gabra a Málinka) a pražského nakladatele Jana Kutiny. Vyrůstala v Karlových Varech, vystudovala farmacii v Praze a provdala se do krkonošského rodu Kubátů původem z Benecka. V roce 1952 se novomanželé usadili v Sacramentu (,kde tenkrát byly jen potlučené a vyprázdněné baráky') a provozovali dolní lékárnu.
Marie Kubátová se začala pídit po stopách své dávné předchůdkyně v lékárně, Josefíny Kablíkové (ta se údajně 'jako zelená paní' prochází dodnes v noci v lékárně). Prohlížela si její herbáře (o nich napsala dizertaci) a prochodila místa, kde Josefína sbírala byliny. Ale především poslouchala jako každá dobrá lékarnice příběhy lidí a snažila se také ,aby lidé zkrkonošštěli'. Její maminka začala chodit po horských vesnicích a podobně jako dříve Erben a Horák sbírala krkonošské písničky.
Ačkoli Marie Kubátová napsala několik próz s tématikou lékárenskou (Lékárenská trilogie) a dokonce společenskou (román ,Novinářská patálie' z roku 1961, ve kterém se vyrovnává s rozpornou osobností J.V.Kratochvíla), její tvorba je spojována především s Krkonošemi (Balada o Sněžce) a krkonošským pohádkářstvím, tzv. poudačkami ('Krakonošovo čarobejlí', 'Jak šla basa do nebe', 'Krakonošův rok'). Slavnou nejen v Krkonoších, ale v celé zemi, se stala díky předloze k legendárnímu dětskému večerníčku 'Krkonošské pohádky'. Ano, byla to ona, kdo pod dlouhém čase oživil Krakonošovy finty a přivedl na svět postavy Anče, Kočího, Kuby, sojky a především geniálně sympatického, bodrého a štědrého Trautenberka!
Marie Kubátová si i v požehnaném věku uchovává svůj nadhled, lásku k lidem a horám. Jejími zatím posledními knihami jsou 'Sny pod kloboukem', 'Poštovské pohádky' a 'Arcibáby aneb Živote, já nechci, abys byl vošklivej!'
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 silent silent | E-mail | Web | 1. září 2009 v 14:20 | Reagovat

million; http://awningbrooklyn.com/ diflucan; http://neonnewyork.com/ brown discharge clomid; http://easyreadyreckoner.com/ cialis drug viagra vs; http://fishabits.com/ accutane discussion; http://3crharariradio.com/ after bactrim effects; http://eokul1.info/ cialis uk; http://awningny.com/ retin a buy online us;

2 subtract subtract | E-mail | Web | 1. září 2009 v 17:11 | Reagovat

suggest; http://lapetiteprincesse.com/ insurance and propecia; http://tehflyer.org/ by comment powered tamiflu uri wordpress; http://cooltobeyou.com/ viagra super active 120 pills; http://integrityassessments.com/ propecia birth defect; http://honghia.net/ pregnancy after accutane; http://3crharariradio.com/ bactrim ds; http://swakrith.com/ buy cytotec; http://jolieblanche.com/ finasterid alternova; http://mtoliveyakima.org/ doxycycline side effects;

3 language language | E-mail | Web | 1. září 2009 v 22:42 | Reagovat

stone; http://photoauctions.info/ can zoloft cause weight gain; http://awningnewyork.com/ celexa stomach bleeding; http://witchywolf.com/ buy generic tamiflu; http://movingaircable.com/ bph caused doxycycline; http://easyreadyreckoner.com/ cialis; http://wilskrachtidegem.com/ donald rumsfeld tamiflu; http://paokkalamaria.com/ lasix medication; http://swakrith.com/ cytotec mexico; http://mtoliveyakima.org/ order doxycycline;

4 melody melody | E-mail | Web | 2. září 2009 v 17:23 | Reagovat
5 scale scale | E-mail | Web | 2. září 2009 v 20:16 | Reagovat

dream; http://fjorlich.com/ accutane side effects; http://stampnbeauty.com/ zimulti 20 mg; http://awningnewyork.com/ ultram and celexa together; http://photoauctions.info/ buy zoloft; http://shaggyshairsalon.com/ nolvadex clomid; http://awningbrooklyn.com/ pharmacy and diflucan; http://honghia.net/ accutane hair hairlossrescue.com loss; http://northfrompatagonia.com/ levaquin 30 pills;

6 parent parent | E-mail | Web | 2. září 2009 v 22:30 | Reagovat

snow; http://fjorlich.com/ accutane effects side; http://stampnbeauty.com/ riomont,; http://awningbrooklyn.com/ diflucan 50mg; http://signmanhattan.com/ d nolvadex; http://integrityassessments.com/ bosley from order propecia; http://craft-africa.com/ viagra erection; http://cementeriolosparques.com/ overthe counter viagra; http://newvibrationsjackson.com/ levaquin 30 pills; http://beevenomplus.com/ levitra;

7 problem problem | E-mail | Web | 3. září 2009 v 6:12 | Reagovat

finger; http://photoauctions.info/ neuropathic pain zoloft; http://tehflyer.org/ tamiflu and relenza; http://awningnewyork.com/ celexa 20mg; http://craft-africa.com/ viagra sales; http://northfrompatagonia.com/ the side effects of the medication levaquin;

8 ring ring | E-mail | Web | 3. září 2009 v 9:23 | Reagovat

proper; http://fjorlich.com/ accutane lawsuit; http://friendsfriday.org/ atlanta accutane side effects; http://dictaduranuncamas.org/ cialis; http://integrityassessments.com/ breakthrough growth hair propecia; http://e-okul1.info/ cialis professional 20 pills; http://northfrompatagonia.com/ noroxin; http://paokkalamaria.com/ goal in lasix using;

9 spell spell | E-mail | Web | 4. září 2009 v 19:20 | Reagovat

road; http://fjorlich.com/ accutane roaccutane; http://shaggyshairsalon.com/ nolvadex 120 pills; http://metaphysicaltherapies.net/ doxycycline for acne; http://easyreadyreckoner.com/ cheap cialis; http://wilskrachtidegem.com/ synthesis of tamiflu; http://dagacentral.com/ viagra uk; http://paokkalamaria.com/ 12.5mg lasix; http://beevenomplus.com/ levitra;

10 space space | E-mail | Web | 4. září 2009 v 22:41 | Reagovat

grew; http://shaggyshairsalon.com/ nolvadex; http://mvhumanesociety.org/ symptom of clomid pregnancy; http://neonnewyork.com/ figuring ovulation with clomid; http://integrityassessments.com/ propecia; http://mrtshirtman.com/ buy doxycycline; http://lange-ag.com/ propecia; http://eokul1.info/ cialis; http://cementeriolosparques.com/ cheapest viagra; http://channellettersnewyork.com/ female version viagra;

11 spell spell | E-mail | Web | 5. září 2009 v 1:53 | Reagovat

name; http://stampnbeauty.com/ riomont,; http://cooltobeyou.com/ viagra; http://bisleynightshift.com/ levitra; http://awningbrooklyn.com/ where to buy diflucan online; http://fishabits.com/ length of taking accutane and suicide; http://swakrith.com/ cytotechnologist; http://jolieblanche.com/ propecia side effects; http://beevenomplus.com/ actress in levitra commercial; http://cementeriolosparques.com/ buying fake viagra;

12 hand hand | E-mail | Web | 5. září 2009 v 20:35 | Reagovat

process; http://naltrexoneinjection.com best buy karelia; http://nadita.net cigarettes; http://niche-street.com davidoff;

13 poor poor | E-mail | Web | 5. září 2009 v 23:56 | Reagovat

settle; http://naltrexoneinjection.com buy yves saint laurent lights; http://nadita.net gauloises; http://niche-street.com cigarettes online;

14 part part | E-mail | Web | 6. září 2009 v 17:14 | Reagovat

build; http://naltrexoneinjection.com gitanes; http://nadita.net buy cigarettes; http://niche-street.com state express lights;

15 station station | E-mail | Web | 7. září 2009 v 12:36 | Reagovat
16 place place | E-mail | Web | 7. září 2009 v 19:21 | Reagovat

while; http://naltrexoneinjection.com best buy golden gate; http://nadita.net buy golden gate online; http://niche-street.com cigarettes online;

17 design design | E-mail | Web | 8. září 2009 v 12:54 | Reagovat

stand; http://naltrexoneinjection.com cheap gauloises cigarettes; http://nadita.net discount gauloises cigarettes; http://niche-street.com state express;

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama