Vrchlabský radniční list nabral nový kurz: Bělorusko

20. listopadu 2010 v 18:25 | Belbo |  veřejné věci
Ke slovu se opět dostal Lid
Minulý režim nás obohatil o jeden speciální novinový žánr, skrze nějž promlouval Lid. Ten žánr měl mnoho tváří - mohlo jít o čtenářský dopis, stanovisko či rezoluci pracovních kolektivů, nezřídka i anonym. Vždy však tento hlas z Lidu psal v určitém duchu, sledoval jistou linii, která zpravidla prozrazovala to, co si redakce novin skutečně myslí. Lid se v něm šikoval za stávající mocí, poskytoval jí podporu, volal po klidu na práci a vyjadřoval morální rozhořčení nad rozličnými vnitřními i vnějšími nepřáteli a nešvary, se kterými navrhoval (ve jménu Lidu) rázně zatočit.Doposud psal pan Lelek do Pulsu jen články o folklórním spolku Krkonošský horal, jejichž bohulibost nemůže ohrozit ani fakt, že pravidelně překračují maximální rozsah článků, který si redakce listu sama pro sebe před lety ustanovila.
Nevíme přesně, co přimělo pana Stanislava Lelka stát se orákulem vrchlabského Lidu, je však jisté, že se mu podařilo již prvními dvěma články ("Můj názor - za třikrát" říjen 2010, "A je po všem" listopad 2010) tento kultovní žánr nejen oprášit, ale navázat na jeho nejlepší tradice. Mám na mysli zejména všudypřítomnou obsesi štěpit lidi fatálním způsobem na MY versus ONI a následně odhalovat JEJICH rejdy a prohnilé duše. To je ostatně alfa a omega tohoto žánru. Z dělnické třídy se v originálním pojetí pana Lelka stali Vrchlabáci - "našinci". Jejich nepřáteli jsou cizáci a kapitalisti, kterým jde narozdíl od našinců "hlavně o jejich nacpané kapsy". Na politické rovině vede autor hranici zhruba mezi sdružením nezávislých kandidátů Zvon (za nějž v říjnu kandidoval) a zbytkem, tj. "zprofanovanými stranami napříč politickým spektrem".
V říjnovém článku ("Můj názor - za třikrát", s.10) si pan Lelek jím vyvolený žánr (nebo si onen žánr vyvolil jeho?) nejprve jen osahává, zkouší, co v něm je všechno možné. Nicméně již zde osvědčuje autor rafinovanost baziliška, zejména s ohledem na délku předehry. Celých 90 % textu se nese v konějšivém, smířlivém až bilancujícím duchu a jen opravdu zkušení exorcisté se nenechají uspat větami typu "Ne, nebojte se, nebudu konfrontační (...)" nebo "Hlavně bez hádání, zlých slov a urážení!". Co je dosud jen tušeno pod povrchem, vystoupí zlověstně napovrch v posledním odstavci. Vlk odhazuje roucho beránčí, pacient náhle začne mluvit hlubokým břišním hlasem, hlasem belzebubovým: "Pánové z ODS, nejste Vrchlabští a to je handicap. Ať děláte, co chcete, vždycky budete jen žít ve Vrchlabí, ale našinci se NIKDY (zvýraznění JJ)
nestanete".

Teorie echt Vrchlabáků
Hra na pravé a skutečné Vrchlabáky provází toto město již o války, jako horečka třesoucí nemocným tělem - člověkem, který si sám sebou není jist. Když zasedalo první polistopadové zastupitelstvo, považovali přítomní hned za svým jménem za nutné uvést, jak dlouho ve Vrchlabí jsou. A tak to šlo dál, někdy veřejněji, jinde skrytěji, za to o to sugestivněji. V poslední dekádě si tuto hru přisvojili s největším úspěchem lidé kolem ZVONU v čele se svým špílmachrem panem starostou. Někdo Vrchlabákem je a někdo není, a to navždy. A nikdo neví proč.
Pan Lelek v tomto městě, jak předesílá, žije 60 let. Pokud jde pouze o princip "čím dříve, tím echtovnější" a nic jiného, pak je to jednoduché. V létě roku 1945 sem přes Kozinec přijíždějí a přibíhají první lidé, neohroženě zabírají vilky, v nichž ještě vře voda na čaj, zálibně pozorují dvoustup lidí s kuframa (ti jsou pro naši teorii irelevantní, sorry) vinoucí se k nádraží a pobrukují si pod vousy nápěvek "Mám rád vlaky, co někam jedou, mám rád vlaky, co nikde nestaví" Vskutku hrdinský "gründerský" mýtus, srovnatelný snad jen se 102 pasažéry lodi Mayflower vylodivší se roku 1620 v Nové Anglii, od nichž by chtěl každý Američan odvodit svůj původ. Není nad to, když člověk má být na co hrdý :-).
A teď chvilku zase vážně. Pane Lelku, přestaňte hrát tu hru. Nesedlejte tu kobylu. Z jednoho oka ji čiší faleš, z druhého licoměrnost a z huby slintá farizejství. Už se najezdila dost a zaslouží si dojít klidu. Když ji nenecháte, začne mluvit německy a každou noc Vás bude přicházet budit pod okna na Váš dvůr. Anebo vás unese na hřbitov, tam vás obstoupí sudeťácký duchové a začnou se vám vysmívat: "60 Jahre ?! Hahahahaha. Zu wenig Herr Lelek. Kein Vrchlabak. Žááádnýý Vrchhhh-la-bak. Haha.

Mistrem svého řemesla
V listopadovém článku ("A je po všem", s. 4) se autor již představuje jako mistr svého řemesla, který virtuózně ovládá kompletní rejstřík žánru "hlas lidu". Vyjadřuje uspokojení nad tím, jak se občané při volbách "celkově zorientovali v současné politické scéně" a nezapomene zmínit, že "různé občasníky a letáky" (patrně má na mysli občasník "Nazdar Vrchlabí", jakož i předvolební tiskoviny všech stran kromě tiskovin sdružení, za nějž kandidoval) "se nehodí k ničemu, natož pro použití na latríně". Po přečtení těchto řádků jsem si uvědomil, že mám u sebe na záchodě zvon (jako každý čistotný člověk, že), takže panu Lelkovi zde patří díky - i když s tou latrínou to je přece jen o trochu více informací, než v kolik jsme doufali, že :-). Ve srovnání s říjnovou rozcvičkou pan Lelek zjistil, že se už nemusí zdržovat obezličkami typu "Ne, nebojte se, nebudu konfrontační", potažmo "Hlavně bez hádání, zlých slov a urážení!" a přechází rovnou ke šlehům, za které by se jářku nestyděl ani Klement Gottwald. Na pořadu dne je zúčtování s NIMI poté, co občané prohlédli jejich rejdy a volební vábničky. JIM
"totiž jde hlavně o vlastní prospěch, o jejich blaho a nacpané kapsy". "Hlavně aby měli oni kšefty a co se po volbách bude dít tady dole, to je již nezajímá". V závěru článku neopomene nová komentátorská star v souladu se žánrem "hlas Lidu" třikrát (!) poblahopřát zvoleným zastupitelům a pokračuje žánrově ve velkém stylu, když v řeči k novým zastupitelům extakticky přechází do gramatického plurálu (připomeňme z teorie žánru, že "LID" nelze nikdy přesně definovat, je vždy takový rozplizlý): "Jako celek budete po celé období kontrolováni ve vašem díle námi, spoluobčany, ve funkci kontrolorů". Podpis: "Spoluobčan a kontrolor Stanislav Lelek".
Skutečnost, že pan Lelek je tak laskav a bude od nynějška - sám nebo se skupinou spoluobčanů, jejichž jménem začal hovořit - kontrolovat namísto "zprofanovaných stran napříč politickým spektrem" současné vedení města, mne naplňuje nesmírným klidem a úlevou. Jen si nejsem zcela jist, zda si v roli "spoluobčana a kontrolora" neplete dvě odlišné věci. Jedna věc je kontrolování spoluobčanů - v tom má pan Lelek jako příslušník PS VB (Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti) za minulého režimu bezpochyby praxi a zkušenosti. Druhá věc je pak kontrola vedení města. Připomínám, že mluvíme o lidech kolem pana starosty Jana Sobotky, kteří od roku 2008 4x odmítli nabídku vrchlabské ODS (mj. v podobě daru za 1 Kč) na elektronické hlasovací zařízení, díky kterému by se občané (jako již všude jinde) dozvěděli, jak ten který zastupitel v dané věci hlasoval. "Našinci" ze sdružení ZVON blokují již řadu let rovněž činnost kontrolního výboru zastupitelstva. Ať tak, či onak - Hodně štěstí, pane Lelku.

Ilustrační fotografie

Následuje Otevřený dopis redakční radě Pulsu:

Milá redakce městského časopisu Puls, pane Pavle Kobře, Jane Konvalino, paní Marto Hrušková, Lenko Vričanová a Kláro Hanousková.
S vděčností sleduji vaše úsilí o "apolitičnost" našeho časopisu - vznešený cíl vyhlášený vaší směrnicí v Pulsu 6/2008. Blahopřeji k zesílení tohoto úsilí zejména v letošním podzimu. Listopadová bilance vaší ušlechtilé práce v podobě 8 pochvalných zmínek o panu starostovi, čtyřech fotek s panem starostou, jednoho článku pana starosty a jednoho článku manželky pana starosty završená "veskrze apolitickým" článkem pana Stanislava Lelka ("A je po všem", s.4) na celkem 37 stránkách - bilance sama o sobě úctyhodná - by ovšem by neměl být důvodem k usnutí na vavřínech. Prosím pokračujte ve vyváženém informování i nadále a pokud to finanční prostředky daňových poplatníků dovolí, dále je rozvíjejte! Jak říkají klasici: "Malý ten, kdo má malé cíle" (Kurt Vonnegut), "Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla" (Georg Orwell). Naplnit v prosincovém Pulsu normu 16 pochvalných zmínek o panu starostovi, 8 fotek s panem starostou, 2 článků pana starosty a 2 článků manželky pana starosty nebude jednoduchý úkol, nicméně pevně věřím, že nezklamete. Dlužno dodat, že laťku jste si postavili hodně vysoko - zmiňme např. citát RNDr. Pavla Punčocháře, vrchního ředitele sekce vodního hospodářství ministra zemědělství ČR: "Nejvyšší orgány morálně oceňují způsob, jakým jste se postarali o kvalitu vody na Horním toku Labe", jehož cimrmanovské kvality nebude lehké překonat.
Dále Vám ještě jednou upřímně blahopřeji k angažování pana Stanislava Lelka na pozici politického komentátora. Částí prosincového Pulsu by mohla být vánoční příloha se seznamy všech Vrchlabáků a těch, kteří se jimi "nikdy" nestanou (pan Lelek na nich jistě už pracuje). Seznamy budou vodítkem k odsunu všech cizorodých elementů (podobnost čistě náhodná) z města na první a druhý hod vánoční. Beztak si tady na rozdíl od našinců jen mastili kapsu (jak si nový šéfkomentátor bystře všiml) a vnášeli do města neklid. Vznikne vytoužená jednotná fronta všech našinců a město se oplotí. A během silvestrovské noci za hustého sněžení bude Vrchlabí uvolněno ze svého zaklínění do labského lůna a teleportováno do Běloruska.

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 MM MM | 23. listopadu 2010 v 21:51 | Reagovat

Tvého literárního talentu je škoda pro roztrpčené otevřené dopisy... ;-)

2 belbo belbo | E-mail | 24. listopadu 2010 v 9:30 | Reagovat

[1]: Znám samozřejmě útěšnější žánry než jsou reakce na čtenářské dopisy v regionálním tisku   . Leč nešlo jinak, pocítil sem něco, čemu třeba GW Bush říká "calling" 8-O

3 Retro Jordan Retro Jordan | E-mail | Web | 16. prosince 2010 v 7:48 | Reagovat

*The more you learn, the more you know.

4 air jordans air jordans | E-mail | Web | 6. ledna 2011 v 7:32 | Reagovat

*Sometimes it seems as though a new result area springs up everyday wherever there are sun and sea.

5 Smithb787 Smithb787 | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 9:14 | Reagovat

What sites and blogs perform searching district interact most on? gdeecbefkfgcdgdd

6 Pharmc802 Pharmc802 | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 0:31 | Reagovat

Hello!<a href="http://via3indian.com/#1.html">indian viagra</a>

7 Pharma293 Pharma293 | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 6:25 | Reagovat

Hello!<a href="http://via3indian.com/#1.html">viagra from india</a>

8 Pharme194 Pharme194 | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 12:16 | Reagovat

Hello!<a href="http://via3indian.com/#1.html">viagra india</a>

9 Pharma951 Pharma951 | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 18:17 | Reagovat

Hello!<a href="http://via3indian.com/#1.html">viagra india generic</a>

10 Pharmc573 Pharmc573 | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 18:18 | Reagovat

Hello! viagra india generic http://via3indian.com/#4.html

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama