Vrchlabský radniční list nabral nový kurz: Bělorusko

20. listopadu 2010 v 18:25 | Belbo |  veřejné věci
Ke slovu se opět dostal Lid
Minulý režim nás obohatil o jeden speciální novinový žánr, skrze nějž promlouval Lid. Ten žánr měl mnoho tváří - mohlo jít o čtenářský dopis, stanovisko či rezoluci pracovních kolektivů, nezřídka i anonym. Vždy však tento hlas z Lidu psal v určitém duchu, sledoval jistou linii, která zpravidla prozrazovala to, co si redakce novin skutečně myslí. Lid se v něm šikoval za stávající mocí, poskytoval jí podporu, volal po klidu na práci a vyjadřoval morální rozhořčení nad rozličnými vnitřními i vnějšími nepřáteli a nešvary, se kterými navrhoval (ve jménu Lidu) rázně zatočit.Doposud psal pan Lelek do Pulsu jen články o folklórním spolku Krkonošský horal, jejichž bohulibost nemůže ohrozit ani fakt, že pravidelně překračují maximální rozsah článků, který si redakce listu sama pro sebe před lety ustanovila.
Nevíme přesně, co přimělo pana Stanislava Lelka stát se orákulem vrchlabského Lidu, je však jisté, že se mu podařilo již prvními dvěma články ("Můj názor - za třikrát" říjen 2010, "A je po všem" listopad 2010) tento kultovní žánr nejen oprášit, ale navázat na jeho nejlepší tradice. Mám na mysli zejména všudypřítomnou obsesi štěpit lidi fatálním způsobem na MY versus ONI a následně odhalovat JEJICH rejdy a prohnilé duše. To je ostatně alfa a omega tohoto žánru. Z dělnické třídy se v originálním pojetí pana Lelka stali Vrchlabáci - "našinci". Jejich nepřáteli jsou cizáci a kapitalisti, kterým jde narozdíl od našinců "hlavně o jejich nacpané kapsy". Na politické rovině vede autor hranici zhruba mezi sdružením nezávislých kandidátů Zvon (za nějž v říjnu kandidoval) a zbytkem, tj. "zprofanovanými stranami napříč politickým spektrem".
V říjnovém článku ("Můj názor - za třikrát", s.10) si pan Lelek jím vyvolený žánr (nebo si onen žánr vyvolil jeho?) nejprve jen osahává, zkouší, co v něm je všechno možné. Nicméně již zde osvědčuje autor rafinovanost baziliška, zejména s ohledem na délku předehry. Celých 90 % textu se nese v konějšivém, smířlivém až bilancujícím duchu a jen opravdu zkušení exorcisté se nenechají uspat větami typu "Ne, nebojte se, nebudu konfrontační (...)" nebo "Hlavně bez hádání, zlých slov a urážení!". Co je dosud jen tušeno pod povrchem, vystoupí zlověstně napovrch v posledním odstavci. Vlk odhazuje roucho beránčí, pacient náhle začne mluvit hlubokým břišním hlasem, hlasem belzebubovým: "Pánové z ODS, nejste Vrchlabští a to je handicap. Ať děláte, co chcete, vždycky budete jen žít ve Vrchlabí, ale našinci se NIKDY (zvýraznění JJ)
nestanete".

Teorie echt Vrchlabáků
Hra na pravé a skutečné Vrchlabáky provází toto město již o války, jako horečka třesoucí nemocným tělem - člověkem, který si sám sebou není jist. Když zasedalo první polistopadové zastupitelstvo, považovali přítomní hned za svým jménem za nutné uvést, jak dlouho ve Vrchlabí jsou. A tak to šlo dál, někdy veřejněji, jinde skrytěji, za to o to sugestivněji. V poslední dekádě si tuto hru přisvojili s největším úspěchem lidé kolem ZVONU v čele se svým špílmachrem panem starostou. Někdo Vrchlabákem je a někdo není, a to navždy. A nikdo neví proč.
Pan Lelek v tomto městě, jak předesílá, žije 60 let. Pokud jde pouze o princip "čím dříve, tím echtovnější" a nic jiného, pak je to jednoduché. V létě roku 1945 sem přes Kozinec přijíždějí a přibíhají první lidé, neohroženě zabírají vilky, v nichž ještě vře voda na čaj, zálibně pozorují dvoustup lidí s kuframa (ti jsou pro naši teorii irelevantní, sorry) vinoucí se k nádraží a pobrukují si pod vousy nápěvek "Mám rád vlaky, co někam jedou, mám rád vlaky, co nikde nestaví" Vskutku hrdinský "gründerský" mýtus, srovnatelný snad jen se 102 pasažéry lodi Mayflower vylodivší se roku 1620 v Nové Anglii, od nichž by chtěl každý Američan odvodit svůj původ. Není nad to, když člověk má být na co hrdý :-).
A teď chvilku zase vážně. Pane Lelku, přestaňte hrát tu hru. Nesedlejte tu kobylu. Z jednoho oka ji čiší faleš, z druhého licoměrnost a z huby slintá farizejství. Už se najezdila dost a zaslouží si dojít klidu. Když ji nenecháte, začne mluvit německy a každou noc Vás bude přicházet budit pod okna na Váš dvůr. Anebo vás unese na hřbitov, tam vás obstoupí sudeťácký duchové a začnou se vám vysmívat: "60 Jahre ?! Hahahahaha. Zu wenig Herr Lelek. Kein Vrchlabak. Žááádnýý Vrchhhh-la-bak. Haha.

Mistrem svého řemesla
V listopadovém článku ("A je po všem", s. 4) se autor již představuje jako mistr svého řemesla, který virtuózně ovládá kompletní rejstřík žánru "hlas lidu". Vyjadřuje uspokojení nad tím, jak se občané při volbách "celkově zorientovali v současné politické scéně" a nezapomene zmínit, že "různé občasníky a letáky" (patrně má na mysli občasník "Nazdar Vrchlabí", jakož i předvolební tiskoviny všech stran kromě tiskovin sdružení, za nějž kandidoval) "se nehodí k ničemu, natož pro použití na latríně". Po přečtení těchto řádků jsem si uvědomil, že mám u sebe na záchodě zvon (jako každý čistotný člověk, že), takže panu Lelkovi zde patří díky - i když s tou latrínou to je přece jen o trochu více informací, než v kolik jsme doufali, že :-). Ve srovnání s říjnovou rozcvičkou pan Lelek zjistil, že se už nemusí zdržovat obezličkami typu "Ne, nebojte se, nebudu konfrontační", potažmo "Hlavně bez hádání, zlých slov a urážení!" a přechází rovnou ke šlehům, za které by se jářku nestyděl ani Klement Gottwald. Na pořadu dne je zúčtování s NIMI poté, co občané prohlédli jejich rejdy a volební vábničky. JIM
"totiž jde hlavně o vlastní prospěch, o jejich blaho a nacpané kapsy". "Hlavně aby měli oni kšefty a co se po volbách bude dít tady dole, to je již nezajímá". V závěru článku neopomene nová komentátorská star v souladu se žánrem "hlas Lidu" třikrát (!) poblahopřát zvoleným zastupitelům a pokračuje žánrově ve velkém stylu, když v řeči k novým zastupitelům extakticky přechází do gramatického plurálu (připomeňme z teorie žánru, že "LID" nelze nikdy přesně definovat, je vždy takový rozplizlý): "Jako celek budete po celé období kontrolováni ve vašem díle námi, spoluobčany, ve funkci kontrolorů". Podpis: "Spoluobčan a kontrolor Stanislav Lelek".
Skutečnost, že pan Lelek je tak laskav a bude od nynějška - sám nebo se skupinou spoluobčanů, jejichž jménem začal hovořit - kontrolovat namísto "zprofanovaných stran napříč politickým spektrem" současné vedení města, mne naplňuje nesmírným klidem a úlevou. Jen si nejsem zcela jist, zda si v roli "spoluobčana a kontrolora" neplete dvě odlišné věci. Jedna věc je kontrolování spoluobčanů - v tom má pan Lelek jako příslušník PS VB (Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti) za minulého režimu bezpochyby praxi a zkušenosti. Druhá věc je pak kontrola vedení města. Připomínám, že mluvíme o lidech kolem pana starosty Jana Sobotky, kteří od roku 2008 4x odmítli nabídku vrchlabské ODS (mj. v podobě daru za 1 Kč) na elektronické hlasovací zařízení, díky kterému by se občané (jako již všude jinde) dozvěděli, jak ten který zastupitel v dané věci hlasoval. "Našinci" ze sdružení ZVON blokují již řadu let rovněž činnost kontrolního výboru zastupitelstva. Ať tak, či onak - Hodně štěstí, pane Lelku.

Ilustrační fotografie

Následuje Otevřený dopis redakční radě Pulsu:

Milá redakce městského časopisu Puls, pane Pavle Kobře, Jane Konvalino, paní Marto Hrušková, Lenko Vričanová a Kláro Hanousková.
S vděčností sleduji vaše úsilí o "apolitičnost" našeho časopisu - vznešený cíl vyhlášený vaší směrnicí v Pulsu 6/2008. Blahopřeji k zesílení tohoto úsilí zejména v letošním podzimu. Listopadová bilance vaší ušlechtilé práce v podobě 8 pochvalných zmínek o panu starostovi, čtyřech fotek s panem starostou, jednoho článku pana starosty a jednoho článku manželky pana starosty završená "veskrze apolitickým" článkem pana Stanislava Lelka ("A je po všem", s.4) na celkem 37 stránkách - bilance sama o sobě úctyhodná - by ovšem by neměl být důvodem k usnutí na vavřínech. Prosím pokračujte ve vyváženém informování i nadále a pokud to finanční prostředky daňových poplatníků dovolí, dále je rozvíjejte! Jak říkají klasici: "Malý ten, kdo má malé cíle" (Kurt Vonnegut), "Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla" (Georg Orwell). Naplnit v prosincovém Pulsu normu 16 pochvalných zmínek o panu starostovi, 8 fotek s panem starostou, 2 článků pana starosty a 2 článků manželky pana starosty nebude jednoduchý úkol, nicméně pevně věřím, že nezklamete. Dlužno dodat, že laťku jste si postavili hodně vysoko - zmiňme např. citát RNDr. Pavla Punčocháře, vrchního ředitele sekce vodního hospodářství ministra zemědělství ČR: "Nejvyšší orgány morálně oceňují způsob, jakým jste se postarali o kvalitu vody na Horním toku Labe", jehož cimrmanovské kvality nebude lehké překonat.
Dále Vám ještě jednou upřímně blahopřeji k angažování pana Stanislava Lelka na pozici politického komentátora. Částí prosincového Pulsu by mohla být vánoční příloha se seznamy všech Vrchlabáků a těch, kteří se jimi "nikdy" nestanou (pan Lelek na nich jistě už pracuje). Seznamy budou vodítkem k odsunu všech cizorodých elementů (podobnost čistě náhodná) z města na první a druhý hod vánoční. Beztak si tady na rozdíl od našinců jen mastili kapsu (jak si nový šéfkomentátor bystře všiml) a vnášeli do města neklid. Vznikne vytoužená jednotná fronta všech našinců a město se oplotí. A během silvestrovské noci za hustého sněžení bude Vrchlabí uvolněno ze svého zaklínění do labského lůna a teleportováno do Běloruska.

 

4 lidé ohodnotili tento článek.

Komentáře

1 MM MM | 23. listopadu 2010 v 21:51 | Reagovat

Tvého literárního talentu je škoda pro roztrpčené otevřené dopisy... ;-)

2 belbo belbo | E-mail | 24. listopadu 2010 v 9:30 | Reagovat

[1]: Znám samozřejmě útěšnější žánry než jsou reakce na čtenářské dopisy v regionálním tisku   . Leč nešlo jinak, pocítil sem něco, čemu třeba GW Bush říká "calling" 8-O

3 Retro Jordan Retro Jordan | E-mail | Web | 16. prosince 2010 v 7:48 | Reagovat

*The more you learn, the more you know.

4 air jordans air jordans | E-mail | Web | 6. ledna 2011 v 7:32 | Reagovat

*Sometimes it seems as though a new result area springs up everyday wherever there are sun and sea.

5 Smithb787 Smithb787 | E-mail | Web | 7. srpna 2017 v 9:14 | Reagovat

What sites and blogs perform searching district interact most on? gdeecbefkfgcdgdd

6 Pharmc802 Pharmc802 | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 0:31 | Reagovat

Hello!<a href="http://via3indian.com/#1.html">indian viagra</a>

7 Pharma293 Pharma293 | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 6:25 | Reagovat

Hello!<a href="http://via3indian.com/#1.html">viagra from india</a>

8 Pharme194 Pharme194 | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 12:16 | Reagovat

Hello!<a href="http://via3indian.com/#1.html">viagra india</a>

9 Pharma951 Pharma951 | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 18:17 | Reagovat

Hello!<a href="http://via3indian.com/#1.html">viagra india generic</a>

10 Pharmc573 Pharmc573 | E-mail | Web | 8. srpna 2017 v 18:18 | Reagovat

Hello! viagra india generic http://via3indian.com/#4.html

11 Valyanem Valyanem | E-mail | Web | 26. srpna 2017 v 13:54 | Reagovat

i recommend on line cialis

      http://buycialisonlineji.com/ - online cialis

    <a href="http://buycialisonlineji.com/">cialis online</a>

    cialis for sale in manila

12 Molednem Molednem | E-mail | Web | 28. srpna 2017 v 14:31 | Reagovat

cialis en ligne maroc

      http://cheapcialisuik.com/ - cheap cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil</a>

    cialis in las vegas

13 Smithb91 Smithb91 | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 0:24 | Reagovat

Excellent blog here! Also your web site loads up very fast! What web host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my website loaded up as quickly as yours lol cfgaefadeggdkekf

14 Molednem Molednem | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 1:23 | Reagovat

achat medicament cialis 5mg

      http://cheapcialisuik.com/ - generic cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil</a>

    i use it free cialis

15 Molednem Molednem | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 3:03 | Reagovat

cialis compra profesional

      http://cheapcialisuik.com/ - cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil</a>

    certified discount cialis

16 Molednem Molednem | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 11:12 | Reagovat

how to take cialis pills

      http://cheapcialisuik.com/ - tadalafil generic cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">online cialis</a>

    cialis tijuana

17 Molednem Molednem | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 17:14 | Reagovat

generic cialis new zealand

      http://cheapcialisuik.com/ - tadalafil

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cheap cialis</a>

    prix du cialis foru

18 Molednem Molednem | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 20:20 | Reagovat

link for you cialis woman

      http://cheapcialisuik.com/ - tadalafil online

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil</a>

    prix du cialis foru

19 Molednem Molednem | E-mail | Web | 29. srpna 2017 v 22:44 | Reagovat

how much cialis can i take

      http://cheapcialisuik.com/ - generic cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil generic cialis</a>

    discount price cialis

20 Molednem Molednem | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 1:40 | Reagovat

tratamiento de cialis 5 mg

      http://cheapcialisuik.com/ - tadalafil generic cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil generic cialis</a>

    cialis 5mg ordonnance

21 Molednem Molednem | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 2:50 | Reagovat

cialis order europe finland

      http://cheapcialisuik.com/ - cheap cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis</a>

    just try! buy cialis pill

22 Molednem Molednem | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 3:47 | Reagovat

cialis professionale canadese

      http://cheapcialisuik.com/ - cheap cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">online cialis</a>

    cialis vs levitra faq

23 Molednem Molednem | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 4:01 | Reagovat

buy cialis from usa online

      http://cheapcialisuik.com/ - cialis online

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil online</a>

    cialis clinic

24 Molednem Molednem | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 5:37 | Reagovat

cialis 5 mg nota 75

      http://cheapcialisuik.com/ - cialis online

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">cialis online</a>

    pillole di campione di cialis

25 Molednem Molednem | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 6:57 | Reagovat

generic cialis new zealand

      http://cheapcialisuik.com/ - cheap cialis

    <a href="http://cheapcialisuik.com/">tadalafil</a>

    prices generic cialis thailand

26 Virtunem Virtunem | E-mail | Web | 30. srpna 2017 v 15:36 | Reagovat

cialis pas cher forum

      http://buycialisoponline.com/ - cialis cheap

    <a href="http://buycialisoponline.com/">cheap cialis</a>

    cialis e doping

27 Gelesnem Gelesnem | E-mail | Web | 25. září 2017 v 20:50 | Reagovat

lily brand cialis discount

      <a href=http://cheapjicialis.com/>cialis coupon</a>

    <a href="http://cheapjicialis.com/">cialis coupon</a>

    cialis 82

28 Voldemnem Voldemnem | E-mail | Web | 1. října 2017 v 2:00 | Reagovat

cialis acheter in zwolle

      <a href=http://buycialishgonline.com/>cialis coupon</a>

    <a href="http://buycialishgonline.com/">cialis coupon</a>

    we choice cheap cialis 50mg

29 Voldemnem Voldemnem | E-mail | Web | 1. října 2017 v 2:27 | Reagovat

only today cialis usa pharmacy

      <a href=http://buycialishgonline.com/>cialis</a>

    <a href="http://buycialishgonline.com/">cialis coupon</a>

    recommended site cialis 100 mg

30 Voldemnem Voldemnem | E-mail | Web | 2. října 2017 v 2:16 | Reagovat

what is tabet cialis use for

      <a href=http://buycialishgonline.com/>generic cialis online</a>

    <a href="http://buycialishgonline.com/">generic cialis online</a>

    meglio cialis o levitr

31 Voldemnem Voldemnem | E-mail | Web | 2. října 2017 v 3:18 | Reagovat

comprar cialis spain

      <a href=http://buycialishgonline.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://buycialishgonline.com/">generic cialis online</a>

    cialis generika handler

32 Ahzlenem Ahzlenem | E-mail | Web | 2. října 2017 v 21:31 | Reagovat

how we can buy cheap cialis

      <a href=http://buycialishnonline.com/>generic cialis</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">cialis online</a>

    cialis marke 20mg

33 Ahzlenem Ahzlenem | E-mail | Web | 2. října 2017 v 23:02 | Reagovat

precio de cialis de 5 m

      <a href=http://buycialishnonline.com/>cialis online</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">generic cialis online</a>

    wow look it cialis discounts

34 Ahzlenem Ahzlenem | E-mail | Web | 3. října 2017 v 19:31 | Reagovat

cialis 40 mg soft

      <a href=http://buycialishnonline.com/>buy cialis</a>

    <a href="http://buycialishnonline.com/">cialis online</a>

    cialis deutchland venta

35 Messnem Messnem | E-mail | Web | 4. října 2017 v 17:54 | Reagovat

where i can buy viagra.

      <a href=http://cheapviagralks.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">viagra</a>

    anyone order viagra online

36 Gerfdnem Gerfdnem | E-mail | Web | 4. října 2017 v 18:07 | Reagovat

farmacia di viagra pfizer

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">cheap viagra</a>

    mycanadianpharmacyviagra

37 Messnem Messnem | E-mail | Web | 4. října 2017 v 19:39 | Reagovat

venta de viagra belgrano

      <a href=http://cheapviagralks.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://cheapviagralks.com/">viagra generic</a>

    avodart viagra

38 Gerfdnem Gerfdnem | E-mail | Web | 5. října 2017 v 3:05 | Reagovat

viagra gold 800mg uk

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">viagra online</a>

    achat viagra paiement cheque.

39 Gerfdnem Gerfdnem | E-mail | Web | 5. října 2017 v 4:10 | Reagovat

female viagra drink

      <a href=http://viagracheappbgs.com/>viagra</a>

    <a href="http://viagracheappbgs.com/">buy viagra</a>

    viagra sales in the us

40 Moisesnem Moisesnem | E-mail | Web | 9. října 2017 v 10:43 | Reagovat

viagra pills from canada

      <a href=http://cheapgfcviagra.com/>order viagra</a>

    <a href="http://cheapgfcviagra.com/">cheap viagra</a>

    pill ring for viagra

41 Moisesnem Moisesnem | E-mail | Web | 9. října 2017 v 14:52 | Reagovat

goedkope viagra bestellen

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>viagra generic</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">buy viagra</a>

    try it cheapest viagra price

42 Moisesnem Moisesnem | E-mail | Web | 9. října 2017 v 16:46 | Reagovat

viagra 50mg tablet

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra online</a>

    viagra y cialis junto

43 Moisesnem Moisesnem | E-mail | Web | 9. října 2017 v 19:28 | Reagovat

viagra soft online sales

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra generic</a>

    efectos del viagra en mujere

44 Moisesnem Moisesnem | E-mail | Web | 9. října 2017 v 22:34 | Reagovat

only today buy viagra now

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>buy viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">buy viagra</a>

    budget viagra

45 Moisesnem Moisesnem | E-mail | Web | 10. října 2017 v 5:44 | Reagovat

buy in new where i can viagra

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra online</a>

    achat viagra gnrique belgique

46 Moisesnem Moisesnem | E-mail | Web | 10. října 2017 v 9:37 | Reagovat

recette viagra

      <a href=http://canadiangfviagra.com/>buy cheap viagra</a>

    <a href="http://canadiangfviagra.com/">viagra</a>

    shopping on line viagra

47 Voloenem Voloenem | E-mail | Web | 12. října 2017 v 2:24 | Reagovat

cialis special

      <a href=http://cialishgcanada.com/>generic cialis online</a>

    <a href="http://cialishgcanada.com/">buy cialis</a>

    cialis farmaco a cosa serve

48 Danilanem Danilanem | E-mail | Web | 12. listopadu 2017 v 16:49 | Reagovat

cialis shipped overnight.

      http://cialisonlinefas.com/ - generic cialis online

    <a href="http://cialisonlinefas.com/">buy cialis</a>

    cialis levitra achete

49 Danilanem Danilanem | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 0:56 | Reagovat

use cialis to masturbate

      http://cialisonlinefas.com/ - cialis

    <a href="http://cialisonlinefas.com/">buy cialis</a>

    is it okay to take 2 cialis

50 Danilanem Danilanem | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 2:12 | Reagovat

compresse di cialis 5mg

      http://cialisonlinefas.com/ - buy cialis online

    <a href="http://cialisonlinefas.com/">buy cialis</a>

    cialis 5 mg prezzo italia

51 Danilanem Danilanem | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 6:44 | Reagovat

cialis package insert

      http://cialisonlinefas.com/ - generic cialis online

    <a href="http://cialisonlinefas.com/">cialis</a>

    cialis coupon voucher

52 Danilanem Danilanem | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 10:02 | Reagovat

levitra cialis comparaison

      http://cialisonlinefas.com/ - cialis cheap

    <a href="http://cialisonlinefas.com/">cialis online</a>

    purchase cialis online no

53 Danilanem Danilanem | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 11:36 | Reagovat

visit our site purchase cialis

      http://cialisonlinefas.com/ - generic cialis online

    <a href="http://cialisonlinefas.com/">cialis</a>

    cialis para diabeticos

54 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 13. listopadu 2017 v 16:49 | Reagovat

price cialis 5mg daily

      http://canadiancialisus.com/ - buy cialis

    <a href="http://canadiancialisus.com/">generic cialis online</a>

    the best place cialis oral gel

55 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 4:49 | Reagovat

skusenosti s cialis

      http://canadiancialisus.com/ - generic cialis

    <a href="http://canadiancialisus.com/">cialis canada</a>

    cialisв®

56 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 9:05 | Reagovat

female cialis uk online

      http://canadiancialisus.com/ - cialis cheap

    <a href="http://canadiancialisus.com/">buy cialis</a>

    tesco price cialis

57 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 9:42 | Reagovat

cialis usual dose

      http://canadiancialisus.com/ - cialis canada

    <a href="http://canadiancialisus.com/">cialis canada</a>

    canadian drugs cialis generic

58 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 10:22 | Reagovat

cheap female cialis pills

      http://canadiancialisus.com/ - buy cialis

    <a href="http://canadiancialisus.com/">cialis</a>

    only today cialis order canada

59 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 11:51 | Reagovat

purchase 36-hour cialis

      http://canadiancialisus.com/ - canadian cialis online

    <a href="http://canadiancialisus.com/">generic cialis</a>

    cialis incompatibilidade

60 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 12:50 | Reagovat

cialis de farmacia canadiense

      http://canadiancialisus.com/ - cialis online

    <a href="http://canadiancialisus.com/">cialis canada</a>

    only for you indian cialis

61 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 13:10 | Reagovat

online cialis in usa

      http://canadiancialisus.com/ - canadian cialis online

    <a href="http://canadiancialisus.com/">buy cialis</a>

    buy brand cialis mastercard

62 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 15:03 | Reagovat

cialis and fat burners

      http://canadiancialisus.com/ - cialis canada

    <a href="http://canadiancialisus.com/">cialis online</a>

    try cialis for free

63 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 17:00 | Reagovat

cialis et fertilite

      http://canadiancialisus.com/ - cialis online

    <a href="http://canadiancialisus.com/">canadian cialis online</a>

    cialis prezzi bass

64 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 14. listopadu 2017 v 20:26 | Reagovat

cialis 10 mg online bestellen

      http://canadiancialisus.com/ - cialis cheap

    <a href="http://canadiancialisus.com/">canadian cialis online</a>

    cialis generico a basso costo

65 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 3:10 | Reagovat

cialis incompatibilidade

      http://canadiancialisus.com/ - cialis canada

    <a href="http://canadiancialisus.com/">cialis online</a>

    pastilla de cialis para venta

66 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 5:19 | Reagovat

link for you cialis oral gel

      http://canadiancialisus.com/ - buy cialis

    <a href="http://canadiancialisus.com/">generic cialis online</a>

    pharmacie cialis generique

67 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 6:05 | Reagovat

walmart buy cialis levitra

      http://canadiancialisus.com/ - cialis canada

    <a href="http://canadiancialisus.com/">cialis canada</a>

    site once daily cialis cost

68 Evelinanem Evelinanem | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 7:22 | Reagovat

can cialis help women

      http://canadiancialisus.com/ - canadian cialis online

    <a href="http://canadiancialisus.com/">cialis online</a>

    cialisв®

69 Olegnem Olegnem | E-mail | Web | 15. listopadu 2017 v 19:52 | Reagovat

frau gro?britannien viagra

      <a href=http://viagraonlinelka.com/>cheap viagra</a>

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">cheap viagra</a>

    viagra y vih

70 Olegnem Olegnem | E-mail | Web | 16. listopadu 2017 v 0:58 | Reagovat

where to buy viagra in croydon

      http://viagraonlinelka.com/ - buy generic viagra

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">buy viagra</a>

    frau gro?britannien viagra

71 Olegnem Olegnem | E-mail | Web | 16. listopadu 2017 v 19:50 | Reagovat

viagra livraison rapide forum

      <a href=http://viagraonlinelka.com/>viagra online</a>

    <a href="http://viagraonlinelka.com/">buy generic viagra</a>

    acheter du viagra aucanada

72 Lyubanem Lyubanem | E-mail | Web | 17. listopadu 2017 v 21:18 | Reagovat

viagra 100 achat

      http://viagradiscountg.com/ - viagra cheap

    <a href="http://viagradiscountg.com/">online viagra</a>

    best online buy viagra

73 Lyubanem Lyubanem | E-mail | Web | 18. listopadu 2017 v 1:04 | Reagovat

age buy viagra

      http://viagradiscountg.com/ - generic viagra online

    <a href="http://viagradiscountg.com/">generic viagra online</a>

    purchase cheap viagra

74 Lyubanem Lyubanem | E-mail | Web | 18. listopadu 2017 v 7:30 | Reagovat

suche viagra tabletten

      http://viagradiscountg.com/ - cheap viagra

    <a href="http://viagradiscountg.com/">viagra online</a>

    viagra competition

75 Lyubanem Lyubanem | E-mail | Web | 18. listopadu 2017 v 18:22 | Reagovat

viagra bajo receta

      http://viagradiscountg.com/ - discount viagra

    <a href="http://viagradiscountg.com/">buy viagra online</a>

    viagra australia forum

76 Wiktoriyanem Wiktoriyanem | E-mail | Web | 20. listopadu 2017 v 19:52 | Reagovat

cialis lilly icos precio

      http://buycialisjh.com/ - generic cialis online

    <a href="http://buycialisjh.com/">generic cialis</a>

    quanto costa cialis generico.

77 Wiktoriyanem Wiktoriyanem | E-mail | Web | 21. listopadu 2017 v 1:49 | Reagovat

try it generic cialis pill

      http://buycialisjh.com/ - generic cialis

    <a href="http://buycialisjh.com/">generic cialis</a>

    cialis naranja

78 Smithb813 Smithb813 | E-mail | Web | 9. prosince 2017 v 12:25 | Reagovat

Really great info can be found on site. babfddagadkgdedk

79 Smithc539 Smithc539 | E-mail | Web | 8. ledna 2018 v 23:46 | Reagovat

I keep listening to the news update lecture about receiving boundless online grant applications so I have been looking around for the top site to get one. Could you advise me please, where could i acquire some? cgeeeagkafefdaed

80 Smithc392 Smithc392 | E-mail | Web | 4. února 2018 v 20:31 | Reagovat

Hi there would you mind letting me know which webhost you're utilizing? I've loaded your blog in 3 different web browsers and I must say this blog loads a lot quicker then most. Can you suggest a good web hosting provider at a honest price? Thanks a lot, I appreciate it! ddeggkkcdecefeed

81 Smithe796 Smithe796 | E-mail | Web | 1. března 2018 v 2:46 | Reagovat

I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and was curious what all is required to get set up? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny? I'm not very web savvy so I'm not 100 positive. Any recommendations or advice would be greatly appreciated. Thanks efbdbagbgkggegbc

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama